Lưu ý: tác dụng của CumarGold có thể thay đổi tùy theo tình trạng thể chất mỗi người